Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
- Xây dựng nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản để xác định danh mục chuẩn và đơn vị đo thống nhất các loại công tác XD một cách có hệ thống và nhất quán trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí XD.
- đề xuất phương pháp cụ thể và thích hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam để xác định chi phí chuẩn theo bộ phận công trình, bao gồm bộ phận hạng mục và bộ phận kết cấu (tương đương đơn giá tổng hợp hiện hành)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành