Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
Năm xuất bản: 2005
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Quan niệm và vai trò của kiểm định trong công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
II. Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
III. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
IV. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành