Tìm kiếm nâng cao

Dự báo khả năng lún bề mặt đất do hạ mực nước ngầm. Mã số: RD-9505

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
- Phối hợp với Hà Nội để xây dựng hệ thống đo áp lực nước lỗ rỗng tại các trạm đo lún Pháp Vân và Thành Công.
- Tổng kết các kinh nghiệm nghiên cứu trong nước và ngoài nước, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp nghiên cứu hệ thống và hiệu quả nhằm đánh giá hiện trạng và dự báo quy mô phát triển của hiện tượng đang nghiên cứu, tạo các cơ sở khoa học cho chiến lược khai thác nước ngầm tại các thành phố lớn trong cả nước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành