Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu định hướng phát triển quy hoạch - kiến trúc các điểm dân cư tập trung phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai. Mã số: RD-15,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
- Điều tra đánh giá tổng quan thực trạng các điểm dân cư tỉnh Lào Cai.
- Đề xuất mạng lưới các điểm dân cư ttói ưu đến năm 2010 và 2020.
- Đề xuất mô hình tổ chức không gian quy hoạch-kiến trúc và một số mẫu nhà cho các điểm dân cư có những điều kiện địa lý kinh tế khác nhau

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành