Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (khung, khung - vách) nhà cao tầng bằng BTCT có tính đến tải trọng động đất ở Hà Nội bằng phương pháp động theo tiêu chuẩn SNIP II 81-96. Mã số đề tài: 01C – 04 / 02 – 2004 - 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2004
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
HN – BUILDING là phần mềm thiết kế kết cấu nhà cao tầng với các nội dung cơ bản sau:
Xây dựng modul trợ giúp việc đưa dữ liệu toàn bộ công trình dựa trên cơ sở xây dựng mặt bằng kết cấu từ các cáu kiện kiến trúc: cột, dầm, tường, các ô cửa, vách, sàn...Tự động tính toán tải trọng tĩnh, hoạt tải và gió (thành phần tĩnh).
Phân tích động công trình từ STAAD, tính toán thành phần động của tải trọng gió, tải trọng động đất, phân phối tải trọng ngang do gió động và động đất lên công trình theo độ cứng.
Phân tích tính, tính toán nội lực của hệ kết cấu toàn bộ công trình từ STAAD, kiểm tra tính hợp lý (tính ổn định, độ cứng tổng thể...) của hệ kết cấu nhà cao tầng...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành