Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1,Phụ lục

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty Công trình giao thông 1 Hà Nội
Năm xuất bản: 2005
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
- Đánh giá hiện trạng công tác quản lý hạ tầng giao thông, hệ thống đường giao thông do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý.
- Chuẩn hoá các quá trình nghiệp vụ và tập trung dữ liệu.
- Hoàn thiện và nâng cấp mạng LAN cục bộ tại trụ sở Công ty.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thiết kế chương trình phần mềm Quản lý và khai thác thông tin quản lý, duy tu duy trì các tuyến đường tại Cty Công trình giao thông 1 Hà Nội.
- Đưa hệ thống vào áp dụng có hiệu quả tại Công ty

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành