Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam,Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
Năm xuất bản: 2007
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Dự án nghiên cứu nhằm mang lại một số đóng góp sau đây:
- Nhận biết tình hình thực trạng về công tác thiết kế quy hoạch đô thị hiện nay trên phạm vi cả nước.
- Đề xuất một số nội dung về phương pháp, quy trình và nội dung của công tác thiết kế quy hoạch đô thị.
- Đề xuất một số nội dung về công tác quản lý xây dựng đô thị trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước, hội nhập và phát triển bền vững

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành