Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIII,22TCN 332-06; 22TCN 333-06; 22TCN 334-06; 22TCN 335-06; 22TCN 319-04; TCVN 4054:2005

Tác giả:
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2006
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tập XIII gồm có 6 tiêu chuẩn sau:
1. Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. 22 TCN 332 – 06
2. Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. 22 TCN 333 – 06
3. Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô. 22 TCN 334 – 06
4. Quy trình thí nghiệm đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động (FWD). 22 TCN 335 – 06
5. Nhựa đường polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm. 22TCN 319-04
6. Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế. TCVN 4054 – 2005

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành