Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhà ở của các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đề xuất các giải pháp nhằm triển khai Luật Nhà ở trong việc hỗ trợ, tạo điều k

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2007
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Tổng quan về thực trạng nhà ở của các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Chương II: Phân tích, đánh giá các cơ chế chính sách hiện hành trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai cải thiện nhà ở.
Chương III: Đề xuất các giải pháp triển khai Luật Nhà ở trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành