Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng thị trường bất động sản; Nghiên cứu, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản làm cơ sở xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - BXD
Năm xuất bản: 2007
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Khảo sát kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong việc quản lý và thực hiện cơ chế, chính sách để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật và vai trò quản lý Nhà nước làm cơ sở soạn thảo Luật Kinh doanh bất động sản.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành