Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp quy hoạch mới nhằm nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: RD 18-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Đề tài tập trung nghiên cứu một số phương pháp quy hoạch mới nhằm bổ sung cho các phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận của các đồ án quy hoạch XD hiện nay, đồng thời góp phần đóng góp cho một số đề tài đang và sẽ nghiên cứu sửa đổi quy định về việc lập quy hoạch XD đô thị đang áp dụng hiện nay (QĐ 322/BXD-ĐT)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành