Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp xác định giá bất động sản nhà và đất trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 04-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
Năm xuất bản: 2006
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung nghiên cứu của đề tài: Đánh giá tình hình thực trạng về quản lý giá nhà đất tại các khu đô thị mới, khu dân cư phát triển theo dự án trong thời gian vừa qua; Giới thiệu phương pháp định giá nhà đất theo thông lệ quốc tế; Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá nhà đất ở của khu đô thị mới; Phương pháp định giá bất động sản nhà đất ở của khu đô thị mới, khu dân cư phát triển theo dự án; Áp dụng phương pháp đề xuất

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành