Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát tình hình đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại một số địa phương trọng điểm, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp về phát triển nhà ở thương mại trong quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và triển khai thực hiện đị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà – BXD
Năm xuất bản: 2008
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài này là sẽ tiến hành khảo sát điều tra việc phát triển nhà ở theo dự án, từ đó nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách một cách đồng bộ để thúc đẩy và quản lý công tác phát triển nhà ở theo dự án

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành