Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ nhà ở công vụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý sử dụng quỹ nhà ở công vụ,Thuộc Dự án sự nghiệp kinh tế (Hợp đồng số 07/HĐ-SNKT n

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà – BXD
Năm xuất bản: 2008
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài là: Từ kết quả đánh giá thực trạng quản lý sử dụng quỹ nhà ở công vụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên phạm vi cả nước, dự án sẽ đề xuất một số giải pháp để khắc phục những tồn tại, hoàn thiện cơ chế quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm quản lý thống nhất có hiệu quả quỹ nhà ở công vụ trong phạm vi cả nước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành