Tìm kiếm nâng cao

Các Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2005

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
Năm xuất bản: 2005
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bao gồm các tiêu chuẩn sau:
1- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt. TCVN 7447-4-42 : 2005 (IEC 60364-4-42 : 2001) (Xuất bản lần 1).
2- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển. TCVN 7447-5-53 : 2005 (IEC 60364-5-53 : 2002). (Xuất bản lần 1).
3- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ. TCVN 7447-5-54 : 2005 (IEC 60364-5-54 : 2002). (Xuất bản lần 1).
4- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác. TCVN 7447-5-55 : 2005 (IEC 60364-5-55 : 2002). (Xuất bản lần 1)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành