Tìm kiếm nâng cao

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình. QCVN 06: 2010/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình. QCVN 06: 2010/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình. QCVN 06: 2010/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng. Đồng thời, quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và VLXD

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 07: 2010/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 07: 2010/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 07: 2010/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư và xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp. TKĐH 1.1-01-07 đến 1.1-05-07

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp. TKĐH 1.1-01-07 đến 1.1-05-07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp. TKĐH 1.1-01-07 đến 1.1-05-07

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi và điều kiện áp dụng:
  Tập Thiết kế điển hình “Nhà ở công nhân khu công nghiệp” được nghiên cứu thiết kế dưới dạng dữ liệu cơ sở và một số mẫu thiết kế điển hình có tính chất gợi ý minh hoạ dùng làm tài liệu hướng dẫn thiết kế phục vụ việc quản lý sử dụng, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp.
  Khi áp dụng thiết kế điển hình, tuỳ theo những yêu cầu cụ thể về quản lý, thiết kế mà có thể áp dụng linh hoạt toàn bộ hoặc từng phần các mẫu thiết kế minh hoạ khác nhau

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình ký túc xá sinh viên. TKĐH 116-01-06 đến 116-03-06

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình ký túc xá sinh viên. TKĐH 116-01-06 đến 116-03-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình ký túc xá sinh viên. TKĐH 116-01-06 đến 116-03-06

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi và điều kiện áp dụng:
  Tập Thiết kế điển hình “Ký túc xá sinh viên” được nghiên cứu ở bước thiết kế cơ sở làm căn cứ để hướng dẫn thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo ký túc xá cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước.
  Tuỳ theo điều kiện của từng chủ đầu tư, trên cơ sở lựa chọn mặt bằng điển hình thích hợp, lắp ghép các mặt bằng điển hình cho các quy mô khác nhau để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương thông qua các thiết kế vận dụng

  Số trang: 0

 • Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư-Bố trí và lựa chọn. TCVN 7628-6:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư-Bố trí và lựa chọn. TCVN 7628-6:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư-Bố trí và lựa chọn. TCVN 7628-6:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định việc bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy sử dụng trong các khu chung cư nhằm đảm bảo các dịch vụ tương ứng.
  Tiêu chuẩn này được áp dụng làm tiêu chuẩn hoá cho lắp đặt thang máy loại I tại các khu chung cư

  Số trang: 0

 • Các Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm các tiêu chuẩn sau:
  1- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt. TCVN 7447-4-42 : 2005 (IEC 60364-4-42 : 2001) (Xuất bản lần 1).
  2- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển. TCVN 7447-5-53 : 2005 (IEC 60364-5-53 : 2002). (Xuất bản lần 1).
  3- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ. TCVN 7447-5-54 : 2005 (IEC 60364-5-54 : 2002). (Xuất bản lần 1).
  4- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác. TCVN 7447-5-55 : 2005 (IEC 60364-5-55 : 2002). (Xuất bản lần 1)

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2004

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2004

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm các tiêu chuẩn sau:
  1- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa. TCVN 7447-1 : 2004 (IEC 60364-1 : 2001) (Xuất bản lần 1).
  2- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật. TCVN 7447-4-41 : 2004 (IEC 60364-4-41 : 2001) (Xuất bản lần 1).
  3- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng. TCVN 7447-4-43 : 2004 (IEC 60364-4-43 : 2001) (Xuất bản lần 1).
  4- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ. TCVN 7447-4-44 : 2004 (IEC 60364-4-43 : 2003) (Xuất bản lần 1).
  5- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung. TCVN 7447-5-51 : 2004 (IEC 60364-5-51 : 2001) (Xuất bản lần 1)

  Số trang: 0

 • Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tập “Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên” được nghiên cứu làm cơ sở lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng nhà ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, các huyện miền núi ở các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, các xã có nhiều đồng bào dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác theo nội dung Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 1 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức khoẻ. QCXDVN 05:2008/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức khoẻ. QCXDVN 05:2008/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức khoẻ. QCXDVN 05:2008/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toán sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng gồm có: Phòng chống nước, hi ẩm và các chất độc hại; bảo vệ khỏi ngã, xô và va đập; an toàn sử dụng kính; chiếu sáng; thông gió; chống ồn..

  Số trang: 0

 • Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng. TCXDVN 306:2004

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng. TCXDVN 306:2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng. TCXDVN 306:2004

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu trong vùng phục vụ của nhà ở và các công trình công cộng.
  - Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu, ứng với các trạng thái hoạt động sinh lý bình thường của con người trong nhà ở và công trình công cộng, thể hiện bằng các chỉ số về chênh lệch nhiệt độ trong ngoài nhà, phương pháp kiểm tra, đo đạc (chế độ nhiệt ẩm, gió, bức xạ)..

  Số trang: 0

 • Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. TCXDVN 357:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. TCXDVN 357:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. TCXDVN 357:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để quan sát độ nghiêng của các nhà cao tầng, các hạng mục và các kết cấu trên các công trình công nghiệp như các silô chứa vật liệu rời, các bồn chứa nhiên liệu, ống khói nhà máy, tháp truyền hình, ăng ten vô tuyến viễn thông và các công trình khác trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như trong giai đoạn khai thác sử dụng

  Số trang: 0

 • Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 323:2004

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 323:2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 323:2004

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà ở căn hộ có chiều cao từ 9 tầng đến 40 tầng

  Số trang: 0

 • Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu bên trong phòng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu bên trong phòng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu bên trong phòng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu trong vùng phục vụ của nhà ở và các công trình công cộng. Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu, ứng với các trạng thái hoạt động sinh lý bình thường của con người trong nhà ở và công trình công cộng, thể hiện bằng các chỉ số về chênh lệch nhiệt độ trong ngoài nhà, phương pháp kiểm tra, đo đạc (chế độ nhiệt ẩm, gió, bức xạ)...

  Số trang: 0

 • Nhà văn hoá - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà văn hoá - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà văn hoá - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá - thể thao.

  Số trang: 0

 • Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy, huấn luyện và thi đấu). Nhà thể thao được sử dụng cho các môn sau đây: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, thể dục dụng cụ, võ, vật, quần vợt, cầu lông và cầu mây.

  Số trang: 0