Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng,Hội thảo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các vấn đề sau:
- Phần I: Hỵên trạng thể chế quản lý kết cấu hạ tầng nước ta.
- Phần II: Đổi mới công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng.
- Phần III: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
- Phần IV: Quản lý vận hành kết cấu hạ tầng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành