Tìm kiếm nâng cao

Giới thiệu chính sách và tham vấn triển khai dự án CDM theo chương trình PoA-CDM trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty Intraco
Năm xuất bản: 2010
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các báo cáo chuyên đề sau:
1. Các chính sách phát triển SX gạch không nung VN.
2. Chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu và dự án CDM tại VN.
3. Lợi ích kinh tế từ CDM của các dự án gạch không nung.
4. Xu hướng thị trường giá và phương thức chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải CDM, các hình thức đầu tư vào dự án CDM..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành