Tìm kiếm nâng cao

 • Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội thập và phát triển (Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2011)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng VN, BTC Triển lãm quốc tế Vietbuild
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội thập và phát triển (Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2011)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội thập và phát triển (Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2011)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các chuyên đề:
  1. Gạch bê tông khí Viglacera - Giải pháp xây dựng hiện đại.
  2. Công nghệ sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt.
  3. Sản phẩm chống thấm, vữa sản phẩm keo dán gạch, keo trà mạch.
  4. Kính trang trí và tấm Fibre Cement trong kiến trúc hiện đại.
  5. Sử dụng hệ thống camera trong quản lý, điều hành doanh nghiệp

  Số trang: 0

 • Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển,Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2011

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD Việt Nam
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển,Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2011

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các báo cáo sau:
  - Giới thiệu sản phẩm nhôm gỗ - Giải pháp tiết kiệm điện năng và thân thiện môi trường.
  - Giới thiệu sản phẩm mới keo dán gạch GECKO, bột chà ron cao cấp GROUTEXPRO, chất chống thấm AQUASEAL.
  - Sản xuất lõi thép gia cường cho hệ cửa nhựa theo công nghệ cán lăn (Roll Forming).
  - Gạch Block bê tông khí chưng áp Viglacera - Giải pháp xây dựng hiện tại..

  Số trang: 0

 • Các giải pháp đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng VN
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các giải pháp đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các giải pháp đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có các chuyên đề sau:
  1. Định hướng phát triển VLXD bền vững ở Việt Nam.
  2.Phát triển sản xuất, sử dụng VLXD không nung thay thế gạch đất sét nung - Xu hướng tất yếu của Ngành công nghiệp VLXD hiện đại bền vững.
  4. Một số mô hình sản xuất VLXD không nung.
  5. Tiêu chuẩn các sản phẩm vật liệu xây không nung..

  Số trang: 0

 • Ứng dụng tiến bộ KHCN trong chế biến và sử dụng khoáng sản, góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng tiến bộ KHCN trong chế biến và sử dụng khoáng sản, góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng tiến bộ KHCN trong chế biến và sử dụng khoáng sản, góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đây là Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III, gồm các phần sau:
  1. Những vấn đề chung.
  2. Chế biến, sử dụng khoáng sản kim loại và quý hiếm.
  3. Chế biến, sử dụng khoáng chất công nghiệp và khoáng sản phi kim.
  4. Chế biến, sử dụng khoáng sản năng lượng.
  5. Tái chế, sử dụng phế thải và bảo vệ môi trường

  Số trang: 0

 • Công nghệ sản xuất gạch không nung, gạch đất hoá đá, gạch bê tông siêu nhẹ

  Tác giả: Cty CP Công nghệ thương mại Huệ Quang
  Nhà xuất bản: Cty CP Công nghệ thương mại Huệ Quang
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ sản xuất gạch không nung, gạch đất hoá đá, gạch bê tông siêu nhẹ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ sản xuất gạch không nung, gạch đất hoá đá, gạch bê tông siêu nhẹ

  Tác giả: Cty CP Công nghệ thương mại Huệ Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu tóm tắt Công nghệ sản xuất gạch không nung, gạch đất hoá đá, gạch bê tông siêu nhẹ

  Số trang: 0

 • Giới thiệu chính sách và tham vấn triển khai dự án CDM theo chương trình PoA-CDM trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam

  Tác giả: Công ty Intraco
  Nhà xuất bản: Công ty Intraco
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu chính sách và tham vấn triển khai dự án CDM theo chương trình PoA-CDM trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu chính sách và tham vấn triển khai dự án CDM theo chương trình PoA-CDM trong sản xuất gạch không nung tại Việt Nam

  Tác giả: Công ty Intraco

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các báo cáo chuyên đề sau:
  1. Các chính sách phát triển SX gạch không nung VN.
  2. Chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu và dự án CDM tại VN.
  3. Lợi ích kinh tế từ CDM của các dự án gạch không nung.
  4. Xu hướng thị trường giá và phương thức chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải CDM, các hình thức đầu tư vào dự án CDM..

  Số trang: 0

 • Xi măng Bỉm Sơn - 30 năm xây dựng và trưởng thành (1980-2010)

  Tác giả: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
  Nhà xuất bản: Cty CP Xi măng Bỉm Sơn
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: Thanh Hoá
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng Bỉm Sơn - 30 năm xây dựng và trưởng thành (1980-2010)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng Bỉm Sơn - 30 năm xây dựng và trưởng thành (1980-2010)

  Tác giả: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 30 năm Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn xây dựng và trưởng thành (1980-2010)

  Số trang: 0

 • 30 năm Công ty Xi măng Hoàng Thạch xây dựng và phát triển (1980-2010)

  Tác giả: Công ty Xi măng Hoàng Thạch
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 30 năm Công ty Xi măng Hoàng Thạch xây dựng và phát triển (1980-2010)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ba mươi 30 năm Công ty Xi măng Hoàng Thạch xây dựng và phát triển (1980-2010)

  Tác giả: Công ty Xi măng Hoàng Thạch

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 30 năm Công ty Xi măng Hoàng Thạch xây dựng và phát triển (1980-2010)

  Số trang: 0

 • Chính sách của Trung Quốc về vật liệu xây không nung,Tổng luận

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin-BXD
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách của Trung Quốc về vật liệu xây không nung,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách của Trung Quốc về vật liệu xây không nung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu một số tài liệu về cơ chế, chính sách phát triển vật liệu xây không nung thay thế gạch đặc đất sét nung của Trung Quốc

  Số trang: 0

 • Công nghệ mới, sản phẩm tiên tiến ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2010),Hội thảo khoa học

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD VN
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ mới, sản phẩm tiên tiến ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2010),Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ mới, sản phẩm tiên tiến ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2010)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các đề tài:
  1. Keo gạch Gecko - sự lựa chọn tối ưu cho ốp lát chuyên nghiệp.
  2. Chất chống thấm siêu hạng Aquasel - chất chống thấm cao cấp cho tường & sàn.
  3. Công nghệ NANO ứng dụng thực tiễn.
  4. Giải pháp chiếu sáng cho cao ốc văn phòng.
  5. Máy nước nóng năng lượng mặt trời..

  Số trang: 0

 • Công nghệ mới, sản phẩm tiên tiến ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM),Hội thảo khoa học

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD VN
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ mới, sản phẩm tiên tiến ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM),Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ mới, sản phẩm tiên tiến ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các đề tài:
  1. Keo dán gạch Gecko - sự lựa chọn tối ưu cho ốp lát chuyên dụng.
  2. Chất chống thấm siêu hạng Aquasel - chất chống thấm cao cấp cho tường & sàn
  3. Ccông nghệ NANO ứng dụng thực tiễn.
  4. Tấm lợp sinh thái và màng chống thấm GUTTA - giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình.
  5. Giải pháp chiếu sáng cho cao ốc văn phòng.
  6. Máy nước nóng năng lượng mặt trời..

  Số trang: 0

 • Công nghệ mới, sản phẩm mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2010),Hội thảo khoa học

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD VN
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ mới, sản phẩm mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2010),Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ mới, sản phẩm mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2010)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các đề tài:
  1. Ứng dụng cửa uPVC - vách nhôm kính lớn rào các công trình tại VN.
  2. Vật liệu xây dựng mới - bê tông khí
  3. Ứng dụng công nghệ NANO DFI trong sản phẩm sứ vệ sinh của Viglacera.
  4. Ngói lợp gốm sứ cao cấp Trung Đô.
  5. Cửa nhôm cao cấp TOSTEM Nhật Bản - vì một cuộc sống thoải mái, tiện nghi và thân thiện với môi trường.
  6. Bảo vệ môi trường phát triển bền vững..

  Số trang: 0

 • Công nghệ mới, sản phẩm mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Đà Nẵng 2010),Hội thảo khoa học

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD VN
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ mới, sản phẩm mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Đà Nẵng 2010),Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ mới, sản phẩm mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Đà Nẵng 2010)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các đề tài:
  1. Gạch siêu mỏng - công nghệ đột phá vì môi trường và hiệu quả kinh tế.
  2. Sản xuất thanh nhôm Profile uPVC cho hệ thống cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường theo tiêu chuẩn châu Âu tại VN.
  3. Lõi thép gia cường cho hệ thống cửa uPVC sản xuất theo công nghệ định dạng lăn (Roll Forming).
  4. Ngói màu cao cấp FUJI-TTC.
  5. Tấm lợp sinh thái và màng chống thấm Gutta - giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình..

  Số trang: 0

 • Ứng dụng vật liệu xây dựng, thiết bị và công nghệ mới trong xây dựng nhà cao tầng đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng, giá thành hợp lý,Hội thảo

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng vật liệu xây dựng, thiết bị và công nghệ mới trong xây dựng nhà cao tầng đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng, giá thành hợp lý,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng vật liệu xây dựng, thiết bị và công nghệ mới trong xây dựng nhà cao tầng đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng, giá thành hợp lý

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm những báo cáo sau:
  - Công nghệ, dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đất và phế thải XD, công nghiệp.
  - Sử dụng cáp điện tiết kiệm điện năng cho nhà cao tầng.
  - Một số công nghệ mới trong thi công nền móng và công trình ngầm.
  - Giải pháp chiếu sáng hiệu quả
  - Sử dụng pin mặt trời cung cấp năng lượng sưởi ấm hệ thống cấp nước của toà nhà tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường..

  Số trang: 0

 • Các giải pháp đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung,Hội thảo quốc tế

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các giải pháp đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung,Hội thảo quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các giải pháp đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Cuốn tài liệu này cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà đầu tư, tư vấn nghiên cứu thiết kế và các nhà sản xuất những thông tin mới nhất về công nghệ, thiết bị mới sản xuất vật liệu xây không nung, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành VLXD

  Số trang: 0