Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kết cấu hạ tầng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản
Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các tham luận:
- Công nghệ xây dựng đường cao tốc tiên tiến.
- Tình hình triển khai thí điểm cơ chế PPP đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng.
- Kinh nghiệm về đường sắt cao tốc ở Nhật Bản.
- Những thiệt hại về hạ tầng GTVT do trận động đất mạnh phía Đông Nhật Bản và các biện pháp khôi phục.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo đất của Nhật Bản JGS 4101-2000 vào VN.
- Hiện trạng cầu bê tông tại VN: Phân tích nguyên nhân và các mô hình xuống cấp..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành