Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các nội dung:
- Đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu QG về xây dựng nông thôn mới giai doạn 2010-2020 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
- Kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra trong QHXD nông thôn mới qua việc lập QHXD các xã thí điểm.
- Công tác QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Công tác QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn TP.Hà Nội...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành