Tìm kiếm nâng cao

 • Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Vĩnh Phúc
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung sau:
  - Công tác quy hoạch và ĐTXD Vùng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2012.
  - Báo cáo về công tác triển khai điều chỉnh QHXD Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Vùng và các mô hình quản lý phát triển vùng.
  - Triển khai quy hoạch Vùng Thủ đô trong mối quan hệ với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
  - Không gian văn hóa truyền thống, cơ sở của những ý tưởng nghiên cứu QHXD thống nhất trong Vùng Thủ đô Hà Nội...

  Số trang: 0

 • Hội nghị Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  - Đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
  - Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu QG về xây dựng nông thôn mới giai doạn 2010-2020 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
  - Kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra trong QHXD nông thôn mới qua việc lập QHXD các xã thí điểm.
  - Công tác QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  - Công tác QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn TP.Hà Nội...

  Số trang: 0

 • Hội nghị Triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị Triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị Triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận sau:
  1. Học viện Cán bộ quản lý XD và đô thị với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý XD và đô thị thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.
  2. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM với các chương trình pahts triển đội ngũ CBNV và giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2011-2020.
  3. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội giai đoạn 2011-2020.
  4. Tham luận về định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của trường ĐH Xây dựng miền Tây.
  5. Định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của trường ĐH Xây dựng miền Trung giai đoạn 2011-2020..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Phần 1: Thực trạng phát triển nhân lực ngành xây dựng.
  - Phần 2: Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.
  - Phần 3: Những giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Hội nghị quốc tế Quy hoạch chung XD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị quốc tế Quy hoạch chung XD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị quốc tế Quy hoạch chung XD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  - An ninh lương thực và nông nghiệp tiền đô thị.
  - Quản lý đô thị.
  - Hà Nội và tương lai môi trường bền vững

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Hội thảo Đô thị Việt Nam - Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hội thảo Đô thị Việt Nam - Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Hội thảo Đô thị Việt Nam - Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chủ đề:
  1. Quy hoạch và quản lý phát triển đô thị trong bối cảnh vùng và hội nhập quốc tế, kinh tế phát triển xu hướng thị trường.
  Chủ đề 2: Quy hoạch XD phát triển đô thị theo hướng PTĐTBV.
  Chủ đề 3: Đổi mới Quy hoạch và quản lý đô thị tại các địa phương.
  Chủ đề 4: Đầu tư XD CSHT đồng bộ là phát triển bền vững.
  Chủ đề 5: Đổi mới đào tạo quản lý đô thị bền vững.
  Chủ đề 6: Các vấn đề liên quan khác

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Quy hoạch phát triển đô thị bền vững

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Quy hoạch phát triển đô thị bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Quy hoạch phát triển đô thị bền vững

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng phát triển bền vững.
  2. Công tác quy hoạch xây dựng nhằm nâng cấp các khu nghèo đô thị theo hướng phát triển bền vững ở VN.
  3. Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo.
  4. Những vấn đề cần lưu ý đối với công tác bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển đô thị VN..

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học 55 năm VIAP (1956-2011) với sự nghiệp kiến trúc và quy hoạch xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học 55 năm VIAP (1956-2011) với sự nghiệp kiến trúc và quy hoạch xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học 55 năm VIAP (1956-2011) với sự nghiệp kiến trúc và quy hoạch xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập bao gồm các phần:
  - Phần 1: Công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2008-2011 và định hướng hoạt động chính giai đoạn 2012-2015.
  - Phần 2: Gồm 7 chủ đề:
  1. Đổi mới công tác thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị theo hướng phát triển bền vững.
  2. Biến đổi khí hậu- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  3. Quy hoạch phát triển nông thôn mới.
  4. Nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp.
  5. Bảo tồn và phát triển- Bản sắc kiến trúc và quy hoạch.
  6. Tái thiết, cải tạo và chỉnh trang đô thị.
  7. Khắc phục ùn tắc giao thông, ngập úng và OONMT đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo Việt - Nhật về Phát triển đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Việt - Nhật về Phát triển đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Việt - Nhật về Phát triển đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận sau:
  - Tổng quan về chính sách phát triển đô thị tại VN và tiếp cận 1 số mô hình phát triển mới.
  - Những nỗ lực hướng tới phát triển đô thị bền vững- Giải pháp đồng bộ cho phát triển đô thị tại Nhật Bản.
  - Tổng quan về quản lý và sử dụng chung cơ sở HTKT
  - Phát triển nhanh chóng đường sắt đô thị trong vùng Thủ đô.
  - Kinh nghiệm của Nhật Bản về phát triển đô thị mới hướng tới các giải pháp cho các vấn đề đô thị.
  - Kinh nghiệm của Nhật Bản phát triển khu đô thị mới để giải quyết vấn đề đô thị..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng,Hội thảo

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  - Phần I: Hỵên trạng thể chế quản lý kết cấu hạ tầng nước ta.
  - Phần II: Đổi mới công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng.
  - Phần III: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
  - Phần IV: Quản lý vận hành kết cấu hạ tầng

  Số trang: 0

 • Đề án công nhận thị trấn Phú Bài mở rộng huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: Huế
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án công nhận thị trấn Phú Bài mở rộng huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án công nhận thị trấn Phú Bài mở rộng huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Lý do và sự cần thiết xếp loại thị trấn Phú Bài mở rộng là đô thị loại IV.
  - Khái quát quá trình lịch sử.
  - Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị.
  - Cơ sở phân loại.
  - Tổng hợp các tiêu chí.
  - Tóm tắt quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Phú Bài..

  Số trang: 0

 • Chính sách xây dựng đô thị Liên bang Nga,Tổng luận

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin-BXD
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách xây dựng đô thị Liên bang Nga,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách xây dựng đô thị Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu Luật xây dựng Liên bang Nga đã được Đuma Quốc gia thông qua ngày 22/12/2004, Hội đồng LB Nga phê chuẩn ngày 24/12/2004 và được Tổng thống LB Nga ký sắc lệnh ban hành ngày 29/12/2004. Từ đó đến nay, Luật này đã qua 16 lần bổ sung, sửa đổi. Luật gồm 9 chương, 63 điều

  Số trang: 0

 • Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – 10 năm xây dựng và trưởng thành (1998-2008),Báo cáo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – 10 năm xây dựng và trưởng thành (1998-2008),Báo cáo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – 10 năm xây dựng và trưởng thành (1998-2008)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Đánh giá và đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu – Khu đô thị mới Linh Đàm,Báo cáo tổng hợp

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TCty Phát triển nhà và đô thị
  Năm xuất bản: 20078
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá và đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu – Khu đô thị mới Linh Đàm,Báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá và đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu – Khu đô thị mới Linh Đàm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị,Báo cáo kết quả cuối cùng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng-DANIDA
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị,Báo cáo kết quả cuối cùng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

  Số trang: 0