Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm 9 chương:
1. Tổng quan quy hoạch chất thải rắn.
2. Hiện trạng và dự báo phát triển KT-XH.
3. Thực trạng quản lý, xử lý chất thải rắn.
4. Chiến lược, định hướng quy hoạch và kinh nghiệm quản lý chất thải rắn.
5. Tiêu chuẩn thiết kế và công nghệ xử lý chất thải rắn.
6. Quy hoạch xử lý chất thải rắn 2030-2050.
7. Chương trình, dự án, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư.
8. Đánh giá môi trường chiến lược.
9. Kết luận- kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành