Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận Chương trình mục tiêu của Liên bang Nga về nhà ở giai đoạn 2011 – 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin-BXD
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm 4 phần sau:
1. Các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của Chương trình.
2. Các hoạt động của Chương trình.
3. Sự bảo đảm nguồn lực cho Chương trình.
4. Cơ chế thực hiện Chương trình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành