Tìm kiếm nâng cao

Tập huấn Thiết bị hệ thống chỉ tiêu theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả áp dụng trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị (Dự án VNM8P01)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị-BXD, UN-Habitat
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các vấn đề:
1. Xây dựng một hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả cho lĩnh vực đô thị.
2. Theo dõi và đánh giá thực tiễn: Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030.
3. Các khái niệm chính và phương pháp luận của hệ thống quan trắc đô thị (UOS)+ Chỉ số thành phố thịnh vượng + các nghiên cứu quốc tế về UOS.
4. Cách tiếp cận dựa trên kết quả trong việc khai thác các dự án đô thị..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành