Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy hoạch gồm 7 phần:
Phần I: Mở đầu
Phần II: Hệ thống các dòng sông trong lưu vực.
Phần III: Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải vùng LVHTS Đồng Nai.
Phần IV: Định hướng phát triển kinh tế xã hội.
Phần V: Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư và khu công nghiệp lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
Phần VI: Đánh giá môi trường chiến lược và các giải pháp giảm biến đổi khí hậu.
Phần VII: Các kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành