Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030,Bản tiếp thu và giải trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Bản tiếp thu và giải trình gồm các ý kiến đóng góp của các bộ, các hội nghề nghiệp, các địa phương thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cho Quy hoạch hệ thống thoát và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành