Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025

Tác giả:
Nhà xuất bản: BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Vị Thanh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Thuyết minh tóm tắt quy hoạch gồm 5 phần:
- Phần mở đầu nêu lên sự cần thiết của việc thiết lập quy hoạch chung xây dựng, các căn cứ thiết kế quy hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án.
- Phần thứ nhất trình bày điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
- Phần thứ hai nêu các tiền đề phát triển.
- Phần thứ ba trình bày định hướng phát triển đến năm 2025.
- Phần thứ tư trình bày quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2020

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành