Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Quảng Nam
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: Quảng Nam
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần:
- Phần 1: Lý do và sự cần thiết phân loại đô thị.
- Phần 2: Khái quát quá trình phát triển.
- Phần 3: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị.
- Phần 4: Phương pháp đánh giá, xếp loại đô thị.
- Phần 5: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
- Phần 6: Kết luận, kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành