Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Đồng Tháp
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm 6 phần:
Phần I: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Phần II: Khái quát lịch sử hình thành thị trấn Mỹ Thọ.
Phần III: Hiện trạng phát triển thị trấn Mỹ Thọ.
Phần IV: Cơ sở đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ - huyện Cao Lãnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Phần V: Báo cáo tóm tắt chương trình thực hiện phát triển đô thị thị trấn Mỹ Thọ.
Phần VI: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành