Tìm kiếm nâng cao

Đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND huyện Phú Quốc
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm 7 phần:
Phần 1: Phần mở đầu.
Phần 2: Đánh giá vai trò vị thế và tiềm năng phát triển.
Phần 3: Các chương trình dự án đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo cơ chế đặc thù.
Phần 4: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
Phần 5: Đánh giá phân loại đô thị
Phần 6: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Phần 7: Kết luận - Kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành