Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phục vụ quản lý Nhà nước và phục vụ công tác soạn thảo thông tư hướng dẫn về quản lý đường đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
- Thông qua việc điều tra, khảo sát hiện trạng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, trong đó tập trung nghiên cứu đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đô thị và việc thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BXD và Thông tư số 16/2009/TT-BXD, ở một số đô thị Việt Nam.
- Tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện và các vấn đề tồn tại khi triển khai thực hiện các quy định của thông tư tại các địa phương.
- Đề xuất một số kiến nghị cho Thông tư thay thế Thông tư số 04/2008/TT-BXD và thông tư số 16/2009/TT-BXD

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành