Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An (BCTK.0690)

  Tác giả: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Nghệ An
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An (BCTK.0690)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

  Chuyên nghành: Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Thực hiện Công văn số 5857/BXD-KHTC ngày 07/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021; Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

  Số trang: 29

 • Quản lý nước không doanh thu tại HUEWACO (TTCD.1199)

  Tác giả: Cty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước TT.Huế
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quản lý nước không doanh thu tại HUEWACO (TTCD.1199)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước TT.Huế

  Chuyên nghành: Cầu đường, Phát triển đô thị, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết báo cáo một số kết quả về công tác quản lý nước không doanh thu tại HueWACO. Công ty giới thiệu và và mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ các công ty bạn, nhất là kinh nghiệm quý báu từ Phần Lan nhằm giúp công ty quản lý và vận hành mạng lưới ngày một tốt hơn, cải thiện lượng nước thất thoát, ngang tầm các công ty cấp nước hàng đầu trong nước và khu vực, hội nhập thế giới...

  Số trang: 23

 • Tổng luận: Chính sách phát triển nhà ở và các tiện ích xã hội của Liên bang Nga đến năm 2020 (TTCD.1188)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Chính sách phát triển nhà ở và các tiện ích xã hội của Liên bang Nga đến năm 2020 (TTCD.1188)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Cầu đường, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 3 phần:
  - Phần 1: Khái quát sự phát triển ngành nhà ở và tiện ích xã hội Liên bang Nga những năm gần đây (từ 2010).
  - Phần 2: Chương trình Quốc gia "Đảm bảo nhà ở tiện nghi có mức giá hợp lý cho công dân Nga".
  - Phần 3: Chiến lược phát triển tín dụng nhà ở thế chấp của Liên bang Nga giai đoạn đến năm 2020.

  Số trang: 71

 • Dự thảo: Hướng dẫn chung về lập dự toán chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình

  Tác giả: JICA; Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo: Hướng dẫn chung về lập dự toán chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: JICA; Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Dự tháo: Hướng dẫn chung về lập dự toán chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình là một đầu tư trong các hoạt động của dự án CCQS, tài liệu này được xây dựng nhằm tới mục đích cải tiến hệ thống dự toán chi phí hiện nay ở Việt Nam. Mục tiêu của tài liệu Hướng dẫn chung là: 
  - Hỗ trợ các cơ quan chức năng, chủ đầu tư xem xét tầm quan trọng của hệ thống dự toán chi phí các công trình xây dựng công và hiểu sự cần thiết phải cải tiến hệ thống dự toán hiện hành hướng tới mức độ tiêu chuẩn quốc tế.
  - Giúp các cán bộ làm công tác có liên quan đến dự toán chi phí nắm rõ các khái niệm, cơ cấu hệ thống dự toán chi phí, nội dung chi tiết và cơ chế cũng như phương pháp lập dự toán các chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình.

  Số trang: 53

 • Một số định hướng sử dụng tro bay nhiệt điện trong xây dựng đường ô tô ở điều kiện Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Việt Phương, Đinh Văn Vịnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Một số định hướng sử dụng tro bay nhiệt điện trong xây dựng đường ô tô ở điều kiện Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Phương, Đinh Văn Vịnh

  Chuyên nghành: Cầu đường, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo giới thiệu một số phạm vi và cách thức ứng dụng của tro xỉ nhiệt điện trong xây dựng nền, mặt đường ô tô dựa vào kinh nghiệm của nước ngoài cũng như kết quả nghiên cứu bước đầu của tác giả ở điều kiện trong nước.

  Số trang: 6

 • Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Đường giao thông nông thôn,Thuyết minh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường giao thông nông thôn,Thuyết minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường giao thông nông thôn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu khảo sát `Đường giao thông nông thôn`:
  - Khảo sát hiện trạng đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế điển hình: Đường giao thông nông thôn.
  - Từng bước chuẩn hóa các thể loại công trình `Đường giao thông nông thôn`, phổ biến các địa phương thực hiện tạo nên sự thống nhất về tiêu chuẩn thiết kế nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
  - Đánh giá và giúp cơ quan quản lý hoạch định các chính sách hợp lý.
  - Tạo cơ sở để làm tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cho các địa phương về đường giao thông nông thôn

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Clay and calcium silicate pavers for flexible pavements. Part 1: Specification for pavers. BS 6677: Part 1:1986,Thợ lát gạch đất sét và gạch silicat canxi đối với những đoạn đường thích hợp. Phần 1: Quy phạm đối với thợ lát đường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Clay and calcium silicate pavers for flexible pavements. Part 1: Specification for pavers. BS 6677: Part 1:1986,Thợ lát gạch đất sét và gạch silicat canxi đối với những đoạn đường thích hợp. Phần 1: Quy phạm đối với thợ lát đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Clay and calcium silicate pavers for flexible pavements. Part 1: Specification for pavers. BS 6677: Part 1:1986

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 6677: Part 1:1986 giới thiệu Thợ lát gạch đất sét và gạch silicat canxi đối với những đoạn đường thích hợp. Phần 1: Quy phạm đối với thợ lát đường

  Số trang: 0

 • Method for determination of polished paver value of pavers. DD 155:1986,Phương pháp xác định giá trị đánh bóng mặt của các khu vực lát mặt đường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Method for determination of polished paver value of pavers. DD 155:1986,Phương pháp xác định giá trị đánh bóng mặt của các khu vực lát mặt đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Method for determination of polished paver value of pavers. DD 155:1986

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh DD 155:1986 giới thiệu Phương pháp xác định giá trị đánh bóng mặt của các khu vực lát mặt đường

  Số trang: 0

 • Luminaires. Sec.102.3: Specificaition for luminaires for road and street lighting. BS 4533: Sec.102.3:1990,Bộ đèn chiếu sáng. Mục 102.3: Quy phạm đối với đèn huỳnh quang dùng cho chiếu sáng đường và đại lộ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luminaires. Sec.102.3: Specificaition for luminaires for road and street lighting. BS 4533: Sec.102.3:1990,Bộ đèn chiếu sáng. Mục 102.3: Quy phạm đối với đèn huỳnh quang dùng cho chiếu sáng đường và đại lộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luminaires. Sec.102.3: Specificaition for luminaires for road and street lighting. BS 4533: Sec.102.3:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 4533: Sec.102.3:1990 giới thiệu Bộ đèn chiếu sáng. Mục 102.3: Quy phạm đối với đèn huỳnh quang dùng cho chiếu sáng đường và đại lộ

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 3 gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 3 gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập 3 gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải:
  • Bộ TCVN 8785-1 ÷ 8785-14: 2011. Sơn và lớp phủ - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên, gồm 14 phần.
  • TCVN 8786: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8787: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8788: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước – Quy trình thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8789: 2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8790: 2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8791: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8792: 2011. Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử mù muối.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 2 gồm 17 TCVN về Nền móng và mặt đường bộ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 2 gồm 17 TCVN về Nền móng và mặt đường bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập 2 gồm 17 TCVN về Nền móng và mặt đường bộ:
  • TCVN 8809: 2011. Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8810: 2011. Đường cứu nạn ô tô – Yêu cầu thiết kế.
  • TCVN 8821: 2011. Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường.
  • TCVN 8857: 2011. Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8858: 2011. Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8859: 2011. Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8861: 2011. Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.
  • TCVN 8862: 2011. Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính.
  • TCVN 8863: 2011. Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8864: 2011. Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét.
  • TCVN 8865: 2011. Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI.
  • TCVN 8866: 2011. Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm.
  • TCVN 8867: 2011. Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman.
  • TCVN 8868: 2011. Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – Không thoát nước và cố kết – Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục.
  • TCVN 8869: 2011. Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất.
  • TCVN 8870: 2011. Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải.
  • Bộ TCVN 8871-1 ÷ 8871-6: 2011. Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử, gồm 6 phần.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 1 gồm 35 TCVN về Vật liệu và phương pháp thử.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 1 gồm 35 TCVN về Vật liệu và phương pháp thử.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập 1 gồm 35 TCVN về Vật liệu và phương pháp thử: • TCVN 8816: 2011. Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit.
  • Bộ TCVN 8817-1 ÷ 8817-15: 2011. Nhũ tương nhựa axit - Phương pháp thử, gồm 15 phần.
  • Bộ TCVN 8818-1 ÷ 8818-5: 2011. Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, gồm 5 phần.
  • TCVN 8819: 2011. Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8820: 2011. Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall. •Bộ TCVN 8860-1: 2011 ÷ TCVN 8860-12: 2011. Bê tông nhựa - Phương pháp thử, gồm 12 phần.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phục vụ quản lý Nhà nước và phục vụ công tác soạn thảo thông tư hướng dẫn về quản lý đường đô thị

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Tiến Hồng, Nguyễn Thành Nam
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phục vụ quản lý Nhà nước và phục vụ công tác soạn thảo thông tư hướng dẫn về quản lý đường đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phục vụ quản lý Nhà nước và phục vụ công tác soạn thảo thông tư hướng dẫn về quản lý đường đô thị

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Tiến Hồng, Nguyễn Thành Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
  - Thông qua việc điều tra, khảo sát hiện trạng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, trong đó tập trung nghiên cứu đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đô thị và việc thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BXD và Thông tư số 16/2009/TT-BXD, ở một số đô thị Việt Nam.
  - Tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện và các vấn đề tồn tại khi triển khai thực hiện các quy định của thông tư tại các địa phương.
  - Đề xuất một số kiến nghị cho Thông tư thay thế Thông tư số 04/2008/TT-BXD và thông tư số 16/2009/TT-BXD

  Số trang: 0