Tìm kiếm nâng cao

Tóm tắt đề án Đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND TP. Vĩnh Yên
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Vĩnh Yên
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần:
- Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
- Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của TP. Vĩnh Yên.
- Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển TP. Vĩnh Yên theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
- Tóm tắt chương trình phát triển đô thị (Phương hướng khắc phục những chỉ tiêu còn yếu).
- Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành