Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Lào Cai

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND TP.Lào Cai
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Lào Cai
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của đề án gồm các phần sau:
- Lý do và sự cần thiết.
- Căn cứ pháp lý.
- Lịch sử hình thành và phát triển.
- Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
- Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
- Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành