Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục đích của quy định quản lý quy hoạch:
- Tạo ra một công cụ hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân thực hiện việc đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang trong khu vực nghiên cứu phù hợp với các nội dung của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
- Đảm bảo tính hài hòa, đồng nhất, có tính thẩm mỹ, đặc trưng riêng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và văn hóa của H.Mộc Hóa nói chung và khu kinh tế cửa khẩu Long An nói riêng.
- Làm cơ sở để xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho khu kinh tế cửa khẩu Long An và làm căn cứ để xác định nhiệm vụ cho các Quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi hoạch liên quan trực tiếp đến khu kinh tế cửa khẩu Long An

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành