Tìm kiếm nâng cao

Thuyết minh Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các phần sau:
- Phần mở đầu.
- Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
- Các tiền đề phát triển.
- Định hướng phát triển không gian khu kinh tế.
- Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
- Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2020.
- Đánh giá môi trường chiến lược.
- Cơ chế chính sách, giải pháp và phân công nhiệm vụ thực hiện quy hoạch.
- Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành