Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị miền Nam
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: TP.HCM.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đồ án:
- Cụ thể hóa các chiến lược, định hướng quy hoạch của quốc gia, vùng, tỉnh.
- Định hướng phát triển không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
- Xác lập các chương trình và các dự án đầu tư xây dựng.
- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.
- Tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh biên giới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành