Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: TP. Vinh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu cơ bản: Phát triển thành phố Vinh trở thành một đô thị hiện đại, đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và vùng miền, bền vững. Phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh Quốc phòng để Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trong 10 lĩnh vực theo Nghị định 26-NQ/TW của Bộ chính trị: tài chính, thương mại, du lịch, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành