Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Vinh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đồ án trình bày quy định quản lý Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2050, gồm 3 phần:
Phần 1: Quy định chung.
Phần 2: Quy định cụ thể.
Phần 3: Tổ chức thực hiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành