Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 1 gồm 35 TCVN về Vật liệu và phương pháp thử.

Tác giả:
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tập 1 gồm 35 TCVN về Vật liệu và phương pháp thử: • TCVN 8816: 2011. Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit.
• Bộ TCVN 8817-1 ÷ 8817-15: 2011. Nhũ tương nhựa axit - Phương pháp thử, gồm 15 phần.
• Bộ TCVN 8818-1 ÷ 8818-5: 2011. Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, gồm 5 phần.
• TCVN 8819: 2011. Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.
• TCVN 8820: 2011. Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall. •Bộ TCVN 8860-1: 2011 ÷ TCVN 8860-12: 2011. Bê tông nhựa - Phương pháp thử, gồm 12 phần.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành