Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 3 gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải

Tác giả:
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tập 3 gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải:
• Bộ TCVN 8785-1 ÷ 8785-14: 2011. Sơn và lớp phủ - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên, gồm 14 phần.
• TCVN 8786: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
• TCVN 8787: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
• TCVN 8788: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước – Quy trình thi công và nghiệm thu.
• TCVN 8789: 2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
• TCVN 8790: 2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu.
• TCVN 8791: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu.
• TCVN 8792: 2011. Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử mù muối.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành