Tìm kiếm nâng cao

Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc đến năm 2030, Tỷ lệ 1/10.000

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu quy hoạch:
- Cụ thể hóa các định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị.
- Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị mới Hòa Lạc là một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội. Khai thác đặc điểm địa hình, cảnh quan tự nhiên và xác định các hình thái đô thị riêng phù hợp với điều kiện hiện trạng và chức năng đô thị.
- Quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở để quản lý phát triển đô thị và phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành