Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: Bà Rịa
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tóm tắt đề án gồm các phần:
- Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
- Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển thành phố Bà Rịa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
- Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Bà Rịa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
- Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
- Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành