Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn PleiKần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Kon Tum
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung chính của đề án gồm 6 phần:
Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
Phần 2: Căn cứ pháp lý.
Phần 3: Lịch sử hình thành và phát triển.
Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Phần 6: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành