Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên là đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Mỹ Hào
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm các phần:
Mở đầu: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn loại IV. Căn cứ pháp lý lập đề án. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển đô thị Mỹ Hào.
Phần I: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị Mỹ Hào (thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng).
Phần II: Cơ sở đánh giá phân loại đô thị.
Phần III: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Phần IV: Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành