Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Kỳ Anh
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của đề án gồm 4 phần:
Phần I: Lý do, sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Phần II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh.
Phần III: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị thị trấn Kỳ Anh mở rộng.
Phần IV: Định hướng phát triển đô thị Kỳ Anh mở rộng.
Phần V: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành