Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Bình Phước
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung chính của đề án gồm 5 phần:
Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển đô thị Đồng Xoài.
Phần 3: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
Phần 4: Giải pháp khắc phục những chỉ tiêu yếu & thiếu.
Phần 5. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành