Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ùy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: Hải Dương
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm V phần:
Phần I: Lý do sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) đạt tiêu chuẩn đô thị.
Phần II: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển đô thị.
Phần III: Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại thị trấn Kinh Môn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Phần IV: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Phần V: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành