Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm VI phần:
Phần I: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
Phần II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn.
Phần III: Đánh giá thực trạng phát triển thị trấn.
Phần IV: Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
Phần V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn.
Phần VI: Kết quả

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành